Gruppeterapi

Formålet med gruppeterapi er, at styrke din personlige vækst samt gøre det muligt at udvikle dig i dit forhold til andre. Målet er nære og givende relationer.

I de fleste konflikter kan en del af årsagen findes i kommunikationsvanskeligheder. I relationen til andre opstår der ofte problemer med nærhed og åbenhed. At håndtere konflikter mere konstruktivt og at kunne reflektere over processen er noget af det gruppeterapi vil kunne give dig.

Gruppeterapi er en metode der kan hjælpe dig til få øje på sig selv i samspil med andre.

Vi vil arbejde med sammenhængen mellem din selvopfattelse og den måde du relaterer til andre på. Du vil opleve et direkte feedback fra de andre i gruppen som du kan stille op mod dit eget selvbillede. Du vil hermed kunne opleve at dine relationer til de andre i gruppen udvikler sig på en ny måde. Hvis dette lykkes vil du opleve at dit selvværd bliver styrket.

Du vil få mulighed for at øve dig på, at sætte ord på dine følelser og behov for derved at kunne kommunikere med dine omgivelser på en ny måde. Når det lykkes, kan det indlærte bruges andre steder, hvilket giver mulighed for, at ændre på gamle mønstre og roller.

Temaer i gruppen kan være:

� Angst for at være tæt på andre

� Alkoholbehandling - pårørende gruppe

� Skyld og skamfølelse i tætte relationer

� Selvværd, tro på sig selv sammen med andre

� Afhængighedsmønstre og selvskadende adfærd

� Sorggruppe

� Mandegruppe

� Skilsmissegruppe

� Spiseforstyrrelser


Alkoholbehandling

Jeg tilbyder desuden alkoholbehandling over min. 12 gange.

Der er også mulighed for strukturet tilbagefaldsforebyggelse, MI Grupper og pårørende samtaler.

Grupperne m�des hver anden uge over 4 mdr. Gruppen består af højst 6 deltagere. Hver session varer 2  1/2 time.
Der er betalingspligt efter hver session.

Kontakt mig hvis du ønsker at komme i en gruppe - eller hvis I allerede har samlet en gruppe.

HEIDI HARTMANN | Lynettevej 1, 4 tv| 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78