Hypnose

Hvad er hypnose?
Hypnose kommer fra det græske ord �hypnos� som betyder søvn, men er faktisk, selv om det er en fuldstændig naturlig tilstand, meget forskellig fra søvn.

En af de mest brugte definitioner siger at det er: En ændret bevidsthedstilstand, ligesom dagdrømme, hvor opmærksomheden er vendt indad, med forhøjet modtagelighed for forslag. I denne tilstand er det muligt at forbinde den del af vores sind som fastlåser vores opfattelse af verden og os selv på en bestemt måde, og herved lettere kunne modtage og acceptere forslag til at bryde en skadelig eller uhensigtsmæssig vane eller adfærd som fx. rygning, overspisning, nervøsitet, fobier og lignende. Det er her hvor hypnose bliver til hypnose-terapi.

Hypnose er en tilstand af koncentreret opm�rksomhed. Hypnose er korttidsterapi og al hypnose er selvhypnose.

Hvordan virker hypnose?
Hypnose kan vise sig at blive den letteste, hurtigste og mest effektive metode til at lave dybtgående forandringer i dit liv, i en positiv retning.

Man kommer i en indadrettet tilstand, hvor man er i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med. Når en person er i en trance tilstand, kan man få kontakt til personens underbevidsthed og de ressourcer / stærke sider som personen har brug for, og man kan ændre på de dårlige vaner eller negative ting, man har præget sig selv med.

Jeg kan som hypnotisør ikke ændre på noget, som du ikke ønsker ændret.

Ingen kan hypnotiseres mod deres egen vilje - bevidst eller ubevidst. Jo større din motivation og tro på forandring er, jo lettere er det for dig at blive hypnotiseret

Det unikke ved hypnose er, at når vi sammen har fundet og behandlet årsagen til dit problem, så er forandringen normalt varig og vil påvirke dit liv positivt, så du måske også på andre områder vil mærke en positiv effekt!

Du kender allerede til hypnose fra din hverdag, når du dagdrømmer, falder i staver, er væk i din egen indre verden. Måske har du kørt hjem fra arbejde, uden at kunne huske noget fra turen.

Den dybe hypnose kender du fra tilstanden, lige før du falder i søvn. Den ligner hypnosetilstanden meget, men er dog forskellig fra søvn, fordi du er ved fuld bevidsthed og hører, svarer og fornemmer alt. Du har hele tiden kontrol over dig selv, har stadig din frie vilje og kan til enhver tid gå ud af hypnosen igen. Din underbevidsthed passer på dig.

Det er her, at du er modtagelig for at arbejde med dit ubevidste og derfor, med min hjælp kan "omprogrammere" de handlemønstre, som du føler er uhensigtsmæssige.

Ved hypnose er hele din opmærksomhed rettet indad og du er meget fokuseret, om netop det du oplever. Det er en ganske særlig tilstand, hvor du mister oplevelsen af at være i din krop, og fornemmelsen af tid forsvinder. I den tilstand kan du lave helt utrolige forandringer i den måde, du er dig selv på.

Hvad er hypnose ikke?
Hypnose er ikke magi. Der er ingen svingen med tryllestave eller magiske besværgelser. Du skal heller ikke forvente at du på to sekunder mirakuløst kan blive fri af eksempelvis en dyb depression eller en svær angst. Mange misforståelser er opstået ved at overvære scene-hypnose, hvor specielt modtagelige blandt publikum bliver udvalgt, som også har et ønske om at fremvise den adfærd der forventes af en hypnotiseret person. Fx. at hoppe rundt og gale som en hane. Selvom det måske kan virke pinligt er det dog ikke noget der strider imod personens værdigrundlag, men derimod kan legitimerer behovet for en fjollet og irrationel adfærd som i dagligdagen sandsynligvis ikke ville blive påskønnet. Dette har selvfølgelig kun underholdningsværdi og har intet at gøre med hypnose-terapi.

Kan alle hypnotiseres?
Hypnose har ikke noget med tro, overtro eller mystik at gøre, men er du motiveret og har en id/tanke om, at dit problem kan løses - er du klar til forandring.

INGEN kan hypnotiseres mod deres egen vilje!

Udgangspunktet er, at alle kan hypnotiseres. Der findes dog undtagelser. Børn fra ca. 6 år afhængig af modenhed kan hypnotiseres.

Jeg arbejder normalt ikke med psykotiske, udviklingshæmmede eller stærkt paranoide mennesker.
Stærkt mistroiske og skeptiske mennesker er også svære at hypnotisere.

Ved den rigtige trancedybde og trance indlevelse skabes der varige forandringer. Gamle negative følelser, svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst en gang for alle og du vil opleve det, som en blokering der er forsvundet.

Når hypnose bliver brugt - og med den rette trancedybde - virker terapien med en faktor, der er 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.

Nogle mennesker er fantastisk gode til at gå i trance, de fleste er rigtigt gode og nogle har brug for at prøve det nogle gange, førend de går rigtigt dybt. Det går nemmest, når man kan føle sig afslappet og har tillid til hypnotisøren.

Hvordan føles det at være hypnotiseret?
Ofte føles det som om, man bare sidder med lukkede øjne, og e er helt klar over, hvad der sker og hvad, der bliver sagt. Når man så åbner øjnene bagefter, kan man måske mærke, at man alligevel havde været længere væk, end man troede. Vi er i naturlige trancetilstande flere gange om dagen. Blandt andet om morgenen, når vi er i tilstanden mellem søvn og vågen, og om aftenen, når vi er mellem vågen og søvn. Vi kan også opleve at være i en naturlig trancetilstand, når vi kører bil, ser fjernsyn eller foretager os noget andet, som vi er helt opslugt af. Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnose terapi er, at hypnosen altid har et terapeutisk formål.

Kan man risikere ikke at vågne op igen af en hypnotisk trance?
Nej! Hypnose er den mest veldokumenterede psykologiske metode fremsat i bøger og tidsskrifter igennem flere hundrede år, og forsøg viser, at alle vågner op.

HEIDI HARTMANN | LYNETTEVEJ 1, 4 TV| 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78