Individuel terapi

Samtalen er det helt grundlæggende element i individuel terapi.

Umiddelbart har samtalen mellem terapeut og klient mange fællestræk med en ganske almindelig dialog mellem to personer. Imidlertid adskiller individuel samtaleterapi sig ved, at der er tale om klientens aktive samarbejde med terapeuten, således at klienten finder ud af at forholde sig realistisk og konstruktivt til verden med alt hvad den omfatter af relationer til familie, venner, samlevere, kærester, samfundet, jobbet, naturen osv..

Individuel terapi forløber som en proces, hvorunder jeg (terapeuten) hjælper dig(klienten) med, at finde og holde fokus på det dybe og centrale i din ydre som indre verden, så der kan skabes klarhed omkring netop de problemstillinger, som volder dig problemer.

Terapien befordrer en undersøgelse af dine egne forestillinger, adfærd, affekter, værdier og menneskesyn, hvorved der frigøres plads til større ærlighed - til alle de tanker og følelser, som måske er svært for dig at udtrykke direkte i hverdagen.

Individuel terapi forløber således som en bevidstgørelsesproces, som giver dig mulighed for at lære dig selv og din tilværelse bedre at kende, at komme overens med dig selv og derved skabe betingelserne for bevidste valg og større livsudfoldelse.

Individuel terapi forudsætter stor fortrolighed fra din side, og at jeg som terapeut respekterer dine personlige oplevelser af dig selv og din verden. Det er helt afg�rende for terapiens kvalitet og effektivitet, at du føler sig forstået og mødt af mig som din terapeut.

Et individuel terapiforløb indledes almindeligvis med en  samtale, hvor du og jeg kan se hinanden an og gensidigt vurdere mulighederne for et videre samarbejde. Under denne indledende samtale kan jeg give forslag til, hvor ofte samtalerne bør finde sted og i øvrigt anslå terapiforløbets varighed.

Et individuelt terapiforløb med mig foregår under tavshedspligt, og du kan til enhver tid afbryde forløbet.

HEIDI HARTMANN | Lynettevej 1, 4 TV| 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78