Hvad er psykoterapi

Fra Wikipedia.

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandlinger, der alle består i, at en psykoterapeut ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en klients psykiske problemer.
Fælles for alle former er ideen om at man ved at give klienten indsigt og forklaringer på uhensigtsmæssige tanker og følelser over tid kan ændre disse, så klienten bliver fri for generende symptomer som angst, aggressivitet, tvangstanker og andet.

Terapi er både behandling og forebyggelse.Det er  terapiens formål at skabe balance og sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og handling.

Fokus i terapien kan både være noget nyt men også noget gammelt der ligger ivejen for din nutid eller fremtid.

Terapi er et redskab til, at understøtte det enkelte menneskes livsbekræftende ressourcer, samt mærke sig selv og sin energi.

Terapi kan være en metode til, at undersøge ubevidste mønstre og handlemåder, som kan være hæmmende i hverdagen.

Terapi er hjælp til selvhjælp. Når du lærer dig selv bedre at kende, lærer at sætte ord på dine følelser og behov, vil du også have nemmere ved, at sætte grænser og definere dig selv i forhold til andre.

Formålet er, at få indsigt i dine egne adfærdsmønstre og at blive bevidst om, at du har et valg. Igennem terapi får du indsigt i måden, at leve dit liv på.

Mange kender fornemmelsen af, at være ude af sig selv eller følelsen af, at være forkert eller ikke at høre til.
Andre befinder sig i en svær periode i livet med eksempelvis sygdom, depression, modløshed, angst, skilsmisse eller dødsfald i familien.
Kender du til det, er terapi en mulighed for, at få støtte og hjælp til, at komme gennem denne tid og samtidig opleve, at man modnes, styrkes og udvikler sig.

Jeg tror på, at når du viser verden, hvem du er, vil du få mere nærhed og åbenhed i dit arbejds- og kærlighedsliv og i dine familiære relationer.

Terapi handler ikke om at du skal lave om på dig selv, men om at finde hjem til dig selv.

HEIDI HARTMANN | LYNETTEVEJ 1, 4 TV| 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78