SUPERVISION
Supervision og Coaching

Jeg udbyder professionel supervision og coaching til enkelte personer og grupper, der ønsker at styrke og udvikle egne faglige og personlige kompetencer.

Hvad er supervision?

Supervision er samtalen til faglig og personlig udvikling, som former sig som en dialog med udgangspunkt i de ønsker, behov og problemstillinger, der bringes op.
Supervision er således en udviklingsproces, der skaber nye vinkler, indsigter, større klarhed m.m. over et problem eller en konflikt.

Hvorfor supervision?

Supervision er vigtigt, idet mange personer har brug for et sted, hvor de:

� kan "læsse" af.
� kan blive klogere på sig selv og det arbejde, de udfører.
� har mulighed for at fordybe sig i de problemstillinger, som arbejde også kan indebære.

Målet med supervision er, at den enkelte bliver mere bevidst om, hvorledes personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger har betydning for arbejdet med eksempelvis andre personer.

Supervision er en metode, der skaber refleksion, synsvinkelskift, nye perspektiver, andre handlemuligheder, mere energi, lyst og arbejdsglæde - en metode til at skabe kollegialitet, sammenhold og fællesskab på en arbejdsplads.

 

HEIDI HARTMANN | LYNETTEVEJ 1, 4 TV | 2300 K�BENHAVN S | TLF. 22 87 85 78